KS. KRZYSZTOF BUCYK
proboszcz parafii, kustosz sanktuarium,
dyrektor domu zakonnego
*****************************
KS. KRZYSZTOF JASKÓLSKI

 

*************************

KS. JACEK BIELSKI

opiekun LSO, katecheta
**************************
KS. PIOTR DZIUBCZYŃSKI
**********************

KS. JÓZEF WIŚNIEWSKI

**********************